Mukjizat Nabi Ilyas a.s dan Ilyasa a.s

Nabi Ilyas a.s dan Ilyasa a.s – Nabi ILyas a.s. adalah keturunan dari Nabi Harun a.s. Beliau diutus pada kaum Punichia yang termasuk golongan Bani Israil. Kaum tersebut mendurhakai Allah SWT. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Ba’al.

Mukjizat Nabi Ilyas a.s dan Ilyasa a.s

Dalam pelarian itu, Nabi Ilyas bertemu dengan sekumpulan keluarga yang sangat baik. Nabi Ilyas diterima dan diperlakukan dengan baik. Ternyata, salah seorang anggota keluarga itu sedang sakit. Ia seorang anak muda bernama Ilyasa. Sakitnya sangat parah. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah SWT agar Ilyasa disembuhkan. Doa Nabi Ilyas dikabulkan.

Setelah beberapa lama Ilyasa mendampingi Nabi Ilyas berdakwah. Akhirnya, ia diangkat Allah SWT menjadi nabi dan rasul. Setelah diangkat menjadi nabi, ia bersama Nabi Ilyas bahu-membahu berdakwah menyampaikan agama Allah. Tantangan dan rintangan dalam berdakwah dihadapi bersama. Mereka saling menyokong dan kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasul.

Mukjizat Nabi Ilyas a.s dan Ilyasa a.s

Mukjizat Nabi Ilyas A.S

Nabi Ilyas Tidak Wafat, melainkan beliau diangkat ke langit oleh Alloh SWT, Atas Izin Allah SWT, Nabi Ilyas mampu mengangakat bencana kekeringan yang menimpa umatnya. (source: kawaluhan.com)

Mukjizat Nabi Ilyasa A.S

Nabi ilyasa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, atas izin Allah SWT. menghidupkan burung dari tanah liat dengan izin Allah. menurunkan makanan dari langit ketika bersembunyi atas kehendak Allah. (source: kawaluhan.com)

Mungkin itu sesingkat artikel yang dapat kami paparkan. Semoga menambah khazanah keilmuan teman-teman. Jangan lupa untuk mengunjungi beranda kami di Nasucha Id. Terima kasih.

Mukjizat Nabi Ilyas a.s dan Ilyasa a.s 1
Rahasia
Previous

2019 Coba Indikator Trading FOREX ini

Perubahan Suhu : Pemuaian dan Penyusutan 7 Contoh

Next

Tinggalkan komentar